| Rossie | Stamtavle | Rasebeskrivelse | Utstilling | Lydighet | Jakt | Karaktertest | SIB |
Resultater  JAKT:


 

 

Jaktprøve
Retrieverklubben avd Agder
Dato: 12.06.2010
Dommer: Harald Liland
Klasse: BK

Bedømte egenskaper Dommers kommentar 
Søk Starter feltsøket i fin stil og med bra søksevne. Konsentrasjonen avtar en periode, men arbeidet gjennopptas igjen. Alle apporter bringes inn.
Fart og utholdenhet Passende for rasen
Nese Meget bra
Dirigerbarhet Bra fotgående og kontakt med fører
Markeringsevne Meget bra, både på land og på vann
Skuddreaksjon Helt skuddfast
Allmenn oppførsel Særdeles positiv
Apporteringslyst Særdeles spontan
Apportgrep OK
Svømmesett og arbeidsvilje i vann Utmerket vannarbeid, rask og effektiv. Avlevering nr 1 er litt uren, men nr 2 er perfekt.
Samarbeidsvilje Særdeles positiv
Hundetoleranse Ikke prøvet
Sammenfattende kritikk En lovende apportør som gjennomfører bra arbeid med god motivasjon både på land og i vann.
Premiegrad 1. premie

 

 

 

Jaktprøve
Retrieverklubben avd Rogaland
Dato: 28.03.2009
Dommer: Johnny Henriksen, DK
Klasse: BK

Bedømte egenskaper Dommers kommentar 
Søk Arbeider med stor glede og trekker gode ferter
Fart og utholdenhet Fin
Nese Bruker aktivt
Dirigerbarhet Tilbakesending ok
Markeringsevne Fin
Skuddreaksjon Rolig og oppmerksom
Allmenn oppførsel Fotgående skal forbedres
Apporteringslyst Stor
Apportgrep Spontane oppsamlinger, pent grep og avlevering til hånd
Svømmesett og arbeidsvilje i vann En god svømmer
Samarbeidsvilje OK for klassen
Hundetoleranse Ikke prøvet
Sammenfattende kritikk En glad og ivrig apportør som gjør en fin prøve
 
Premiegrad 1. premie

 

 

 

Jaktprøve
Retrieverklubben avd Rogaland
Dato: 29.03.2009
Dommer: Pål Bådsvik
Klasse: BK

Bedømte egenskaper Dommers kommentar 
Søk Starter i fint driv, gjør effektive utredninger. Blir etter dette variabel i sine utredninger, mister intersse.
Fart og utholdenhet God
Nese Meget bra
Dirigerbarhet Løses i fin kontakt med sin fører
Markeringsevne Konsentrert, målbevisst, meget godt minne, løses selvstendig
Skuddreaksjon Meget bra
Allmenn oppførsel Konsentrert og veldressert apportør
Apporteringslyst Spontan
Apportgrep Myke grep med flotte avleveringer
Svømmesett og arbeidsvilje i vann Går i vann, svømmer godt
Samarbeidsvilje Meget god
Hundetoleranse Ikke prøvet
Sammenfattende kritikk En golden tispe som i dag gjør et fremragende markerings- og dirigeringsarbeid. Arbeider bra i vann og har flotte avleveringer. Brister i dag noe i sin effektivitet i det frie søk, dette gir dagens premiegrad.  
Premiegrad 2. premie

 

 

 

Jaktprøve
Retrieverklubben avd Agder

Dato: 08.06.2008
Dommer: Pål Bådsvik
Klasse: BK

Bedømte egenskaper Dommers kommentar 
Søk Utreder på en effektiv og bra måte i første del av sitt søksarbeid. Mister deretter fokus og motivasjon. Utredningene blir deretter veldig tilfeldig og variable.
Fart og utholdenhet Fin fart, holder godt
Nese Meget bra
Dirigerbarhet Gjør en rask og effektiv fremadsending
Markeringsevne Konsentrert. Ønsker bedre minne ved enkeltmarkeringen på land. Ellers meget bra.
Skuddreaksjon Meget god
Allmenn oppførsel Bra, men ønsker bedre rutine ved fot
Apporteringslyst Spontan, men ønsker noe mer direkte innleveringer fra felt
Apportgrep Myke grep med fine avleveringer
Svømmesett og arbeidsvilje i vann Går villig i vann og svømmer godt
Samarbeidsvilje God
Hundetoleranse Ikke prøvet
Sammenfattende kritikk En golden tispe som i dag gjennomfører en meget effektiv dirigering. Viser gjennomgående bra markeringsevne. Brister i dag i deler sitt søksarbeid. Dette gir dagens premiegrad.
Premiegrad 2. premie, nr 2 i klassen av 14

 

 

 

Jaktprøve
Retrieverklubben avd Agder

Dato: 07.06.2008
Dommer: Torstein Rudi
Klasse: BK

Resultat 3 BK, finner ikke kritikken..:-(

 

 

 

Jaktprøve
Retrieverklubben avd Agder

Dato: 09.06.2007
Dommer: Gitte Røed
Klasse: NBK

Bedømte egenskaper Dommers kommentar 
Søk Utviser ingen stor interesse i feltsøket, vil heller bade. Dekker ikke området og kan ikke holdes i gang.
Fart og utholdenhet Må utvise mer energi
Nese God
Dirigerbarhet Meget fin
Markeringsevne Markering nr 1: Meget direkte

Markering nr 2: Fører sender for tidlig- regnes som knallapport. Ellers direkte på dummy.
Markering nr 3: Også direkte

Skuddreaksjon God
Allmenn oppførsel God
Apporteringslyst God
Apportgrep Meget gode avleveringer
Svømmesett og arbeidsvilje i vann Går direkte i vann og svømmer godt
Samarbeidsvilje OK
Hundetoleranse Ikke prøvet
Sammenfattende kritikk God markør, og den klarer også dirigeringen. Mangler effektivitet i feltsøket. Fører bør lære å holde hendene fra hunden, ellers utmerket samarbeid.
Premiegrad 2. premie

 

 

 

Jaktprøve
Retrieverklubben avd Agder

Dato: 10.06.2006
Dommer: Trond Gjøtterud
Klasse: NBK

Bedømte egenskaper Dommers kommentar 
Søk Variabelt med enkelte svært effektive slag. Noe avtagende effektivitet.
Fart og utholdenhet Fin fart
Nese Effektiv
Dirigerbarhet Lar seg villig sende til aktuelt område
Markeringsevne Utmerket
Skuddreaksjon Utmerket
Allmenn oppførsel Bra
Apporteringslyst Stor
Apportgrep Fine grep og avleveringer. Må forbedres fra vann.
Svømmesett og arbeidsvilje i vann Går villig i vann - svømmer bra. Kommer ikke direkte til fører fra vann.
Samarbeidsvilje Kan forbedres
Hundetoleranse Ikke prøvet
Sammenfattende kritikk Viser i dag utmerket markeringsevne. Et variabelt søk samt omstendelige avleveringer fra vann gjør at høyere premiegrad ikke oppnås.
Premiegrad 3. premie